مطالب مرتبط:

رشد عواید مالیاتی دولت در سال 1395

پیام آفتاب: مقامات وزارت مالیه اعلام کردند: سال 1395 از لحاظ مالیاتی سال خوبی برای افغانستان بوده است.

مطالب اخیر