مطالب مرتبط:

زلاند: چین می‌خواهد در صلح افغانستان نقش پر رنگی را بازی کند

یک هیئت غیر دولتی افغانستان پس از سفر به چین می گوید که این کشور تلاش دارد تا افغانستان در مرحلۀ بعدی نشست چهار جانبه در مورد صلح اشتراک کند هرچند پنج نشست چهار جانبه دربارۀ صلح نتایج ملموس

مطالب اخیر