مطالب مرتبط:

افزایش اختطاف تجار در افغانستان

پیام آفتاب: اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‎گوید: در جریان سال جاری، ده ها تاجر در کشور ربوده شده اند.

مطالب اخیر