مطالب مرتبط:

فساد اداری در وزارتخانه معادن نگران کننده است

پیام آفتاب: شبکه مبارزه با فساد اداری از فساد گسترده در وزارت معادن و پترولیم ابراز نگرانی کرد.

مطالب اخیر