مطالب مرتبط:

ادارات ملکی افغانستان نباید دست‌خوش تغییرات سیاسی شوند

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می‌گوید که ادارات ملکی افغانستان نباید تحت تأثیر تغییرات سیاس...

مطالب اخیر