مطالب مرتبط:

پلیس مرزی کنر، با کمبود تجهیزات و مواد خوراکی مواجه است

پیام آفتاب: بر اساس گزارشات، بیش از 40 نیروی پلیس مرزی در ولایت کنر، با کمبود مواد خوراکی و تجهیزات رو به روست.

مطالب اخیر