مطالب مرتبط:

افغانستان، تروریزم و خطر هژمونی روسی

وزارت خارجه روسیه در واکنش به نگرانی های اخیر مبنی بر حمایت این کشور از طالبان گفته که هدف از تماس ...

مطالب اخیر