مطالب مرتبط:

موجودیت فساد اداری در اداره گمرک هرات

فساد اداری در اداره گمرک هرات باعث حیف و میل عواید این داره شده است. مسئولان در این اداره می‌گویند هنوز هم در گ...

مطالب اخیر