مطالب مرتبط:

چرا آدم ربایی در افغانستان افزایش یافته‌است؟

شهروندان افغانستان تنها با تهدید حملات انتحاری و بمبی روبرو نبوده بلکه با پدیده آدم ربایی که اخیراٌ افزایش یافت...

مطالب اخیر