مطالب مرتبط:

منبع: بیش از ۴۰ پولیس سرحدی در مرور کنر مواد خوراکی ندارند

پولیس سرحدی در منطقه غاش کندو ولسوالی مرور کنر از چند روز به این سو با کمبود مواد خوراکی و اکمالات روبروست. یک ...

مطالب اخیر