مطالب مرتبط:

بررسی اوضاع افغانستان در جلسه روز گذشته شورای امنیت ملل متحد

شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه روز گذشته خود به بررسی اوضاع افغانستان پرداخت. به نقل از شبکه تلویزیونی الج...

مطالب اخیر