مطالب مرتبط:

معاونان اول و دوم مجلس سنا انتخاب شدند

معاونان اول و دوم مجلس سنای افغانستان دیروز پس از رای‌دهی سری سناتوران با اکثریت آرای کل اعضای حاضر انتخاب شدند.

مطالب اخیر