مطالب مرتبط:

احمدنادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آغاز بکار کرد

احمد نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهورغنی در امور استراتیژیک و روابط عامه به حیث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات ادا...

مطالب اخیر