مطالب مرتبط:

درگیری بین مهاجمان مسلح با نیروهای امنیتی در فرودگاه نظامی خوست ادامه دارد

چند روز پس از حمله مرگبار به شفاخانه سردار محمد داوود در کابل، عصر امروز مهاجمان مسلح به فرودگاه نظامی خوست حمل...

مطالب اخیر