مطالب مرتبط:

خروج از بحران افغانستان نیازمند حضور نظامیان بیشتر است

فرمانده ستاد مرکزی اردوی امریکا گفت: پنتاگون به نیروهای نظامی بیشتری در افغانستان نیاز دارد تا بتواند بحران موج...

مطالب اخیر