مطالب مرتبط:

اعضای خانواده افغان در آمریکا بازداشت شدند

یک خانواده پنج نفری افغان که ویزای ایالات متحده آمریکا را به دست آورده بودند، روزپنجشنبه هنگام رسیدن به فرودگاه...

مطالب اخیر