مطالب مرتبط:

پاکستان برای دو روز گذرگاههای مرزی را باز می‌کند

پاکستان تصمیم گرفته است گذرگاههای مرزی تورخم و چمن را برای دو روز، هفتم و هشتم مارس، به روی افغان‌هایی که با وی...

مطالب اخیر