مطالب مرتبط:

کاربران رسانه هاى اجتماعى بايد مطالب و مضامين را مسوولانه نشر کنند

کابل (پژواک،١٠ اسد٩٥): کاربران رسانه هاى اجتماعى، بايد مطالب عارى از تعصب را منتشر نمايند، اين رسانه ها جايگاه ويژه در افغانستان را دريافت کرده؛ اما استفاده از نام هاى مستعار در آن، از اهميت اين رسانه ها کاسته است. اين اظهارات، امروز در کابل در مراسم افتتاح هفتۀ رسانه هاى متذکره ابراز شد. اين

مطالب اخیر