مطالب مرتبط:

دولت به زنان روستایی بیشتر توجه کند

هرچند دریک نیم دهه اخیر زنان پیشرفت های خوبی داشته اند اما دربعضی مناطق افغانستان ۹۰ فیصد زنان بیسواد اند وهیچ ...

مطالب اخیر