مطالب مرتبط:

دو ملی پوش کرکت افغانستان برای بازی در لیگ برتر ویست اندیز انتخاب شده اند

گزارش‌ها می‌رسانند که دو تن از بازی‌کنان تیم ملی کرکت افغانستان به لیگ برتر کرکت ویست‌اندیز راه پیدا کرده‌اند.

مطالب اخیر