مطالب مرتبط:

3500 دانش آموز ننگرهار از رفتن به مکتب منع شدند

داعش رفتن دانش اموزان به مکاتب ننگرهار را منع کرد. به نقل از آریانا، سخنگوی ریاست معارف می گوید که تاکنون به عل...

مطالب اخیر