مطالب مرتبط:

ورود بدون مجوز نیروهای خارجی به سوریه تجاوز است

رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد: دمشق نیروهای خارجی را که بدون مجوز وارد خاک سوریه می شوند، نیروهای متجاوز می داند.

مطالب اخیر