مطالب مرتبط:

پاکستان در پی به بن بست کشاندن جنگ افغانستان

افزایش تنش ها میان افغانستان و پاکستان برای همه آزار دهنده شده است. فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان در ن...

مطالب اخیر