مطالب مرتبط:

دلیل آشفتگی های افغانستان را بدانید

باوجود کمک های بی شماری که از سوی کشورهای غربی به افغانستان شد و با وجود شعارهای بی شماری که از سوی حکومت وحدت ملی برای بهبود اوضاع کشور در هر زمینه ای داده شد، هنوز افغانستان در منجلاب ناامنی وفقر غرق است بنابر گزارش ها بخصوص گزارش های سیگار، روز بروز بدتر هم می شود دلایل این بدامنی ها و اقتصاد ضعیف و جنگ روز افزون چیست؟

مطالب اخیر