مطالب مرتبط:

دو عضو پولیس محلی در زابل همکاران شان را تیرباران کردند

گزارش‌ها از ولایت زابل در جنوب افغانستان خبر می‌دهند که دو عضو پولیس محلی در آن ولایت هم‌کاران‌شان را تیرباران کرده‌اند.

مطالب اخیر