مطالب مرتبط:

اغا خان بنسټ په کابل کې معیاري روغتون جوړوي

افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آغا خان بنسټ له مشرانو سره کتلي او دغه بنسټ په کابل ښار کې د یو معیاري روغتون د جو...

مطالب اخیر