مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهورغنی از طرح اعمار شفاخانۀ معیاری از سوی بنیاد آغا خان استقبال کرد

مطالب اخیر