مطالب مرتبط:

دو پولیس محلی در زابل هشت همکارشان را به قتل رساندند

دو پولیس محلی در ولایت زابل هشت همکار اشان را به قتل رساندند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل ضمن تایید این خبر ...

مطالب اخیر