مطالب مرتبط:

شکایت افغانستان از پاکستان درسازمان ملل تنها با یک نامه بجایی نمی‌رسد

شماری ازآگاهان روابط بین الملل در پیوند به شکایت افغانستان ازپاکستان در شورای امنیت سازمان ملل می گویند که این ...

مطالب اخیر