مطالب مرتبط:

14 ریاست وزارت معادن رییس ندارد

چهارده ریاست مرکزی وزارت معادن و پترولیم از آغاز حکومت وحدت ملی تا اکنون رییس ندارد. ریاست های عمومی پترولیم، ع...

مطالب اخیر