مطالب مرتبط:

با متقلبین انتخاباتی مطابق قانون برخورد می شود

بعد از این با متقلبین انتخابات برخورد قانونی صورت می‌گیرد و آنان به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.

مطالب اخیر