مطالب مرتبط:

نگرانی شبکه مبازره با فساد اداری از استخراج غیر قانونی معادن

حداقل مقدار پول رشوه که برای هر یک از ۲۱۷ قرارداد و یا وعده برای اهدای قرارداد داده شده، به شکل اوسط مبلغ ۱۰۰ ه...

مطالب اخیر