مطالب مرتبط:

داعش تحت حمایت غربی ها و عرب ها و پاکستان

با آنکه طالبان به عنوان خطری جدی برای حکومت افغانستان پنداشته می شوند اما گفته شده است که داعش نیز تهدید دیگری ...

مطالب اخیر