مطالب مرتبط:

کسانیکه داد تروریزم می زنند، چرا کروکور شده اند

حملات موشکی و توپخانه ای پاکستان بر ولسوالی لال پور ننگرهار بیش از دو هزار خانواده را ناچار به ترک خانه هایشان ...

مطالب اخیر