مطالب مرتبط:

افغانستان و افق تاریک ۲۰۱۷

نیروهای امنیتی افغانستان، اگرچه در سال گذشته میلادی نیز مانند همه سال های گذشته با وجود تسلیحات محدود، تجهیزات ...

مطالب اخیر