مطالب مرتبط:

پاکستان مسبب 70 درصد خشونت ها است

شماری از سیاستگران پاکستانی از دولت پاکستان خواستند حاکمیت ملی افغانستان را بپذیرد. به نقل از میترا، رهبر حزب پ...

مطالب اخیر