مطالب مرتبط:

بازسازی فابریکه جنگلک کابل (عکس)

بر اساس دستور رییس جمهور کار بازسازی ساختمان فابريکه جنگلک کابل اغاز شده است و حکومت تلاش دارد این فابریکه را د...

مطالب اخیر