مطالب مرتبط:

مفاد شکایت رسمی افغانستان از پاکستان به سازمان ملل چیست؟

مفاد شکایت رسمی افغانستان از پاکستان به سازمان ملل چیست؟ افغانستان رسماً از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل م...

مطالب اخیر