مطالب مرتبط:

مقام آوران کشور در جشنواره شعر فجر مشهد

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره شعر فجر در شهر مشهد (ایران) با حضور شاعران افغانستانی برگزار شد. در این مراسم، ر...

مطالب اخیر