مطالب مرتبط:

کشف مجسمۀ بزرگ رامسس کبیر در نزدیکی قاهره

باستان شناسان مصری و جرمنی ازکشف مجسمۀ بزرگ رامسس کبیر در نزدیکی قاهره خبر دادند.

مطالب اخیر