مطالب مرتبط:

ملل متحد از تشدید جنگ در بهار پیش رو در افغانستان نگران است

در اجلاس روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان بحث شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد در اف...

مطالب اخیر