مطالب مرتبط:

قاری بسم الله با چهار طالب در قندوز کشته شدند

دفتر مطبوعاتی پولیس در زون شمال شرق کشور اعلام کرد که در یک نتیجهٔ حملهٔ هوایی نیروهای خارجی قاری بسم الله با چ...

مطالب اخیر