مطالب مرتبط:

ادبیات، روش جدید معامله در سیاست (عکس)

در محفل روگشایی 118 اثر گلبدین حکمتیار، چند تن به‌ نمایندگی از چند گروه سیاسی سخنرانی کردند. من به نویسنده و 11...

مطالب اخیر