مطالب مرتبط:

ربانی: برای برخی اعمال جنایتکارانه سود بخش است

رییس جمعیت اسلامی افغانستان، به رهبران کشور درخصوص سیاست مبهم در برخورد با هراس افکنان هشدار داد. به نقل از طلو...

مطالب اخیر