مطالب مرتبط:

سازمان ملل، نیروهای دولتی میانمار را، به جنایت علیه بشریت متهم کرد

سازمان ملل، نیروهای دولتی میانمار را، به جنایت علیه بشریت متهم کرد شنبه, ٢١ حوت ١٣٩٥ یانگی لی، گزارشگر ویژه حقو...

مطالب اخیر