مطالب مرتبط:

امنیت ملی از کشته شدن سازماندهندۀ حمله بالای اعضای جنبش روشنایی خبر می دهد

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان هشت ماه پس از حمله بالای معترضان جنبش روشنایی در کابل، از کشته‌شدن سازمان‌دهندۀ این حمله خبر می‌دهد.

مطالب اخیر