مطالب مرتبط:

از پشت پرده حمله بر شفاخانه داوودخان باخبر شوید

1- حمله در داخل شفاخانه طرح‌ریزی شده بود. یکی از محصلین که دانشگاه از ولایت خوست، برای اجرای دوره ستاژ به این ش...

مطالب اخیر