مطالب مرتبط:

تیتر روزنامه های افغانستان، شنبه 21 حوت 95

*افغانستان غنی: عدالت اجتماعی و توسعه متوازن از خواسته های اساسی شهید مزاری بود توصیه ارتش آمریکا به دولت ترامپ...

مطالب اخیر