مطالب مرتبط:

شکایت افغانستان از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل

پیام آفتاب: دولت کشورمان از پاکستان به دلیل نقض حاکمیت کشور به سازمان ملل شکایت کرد.

مطالب اخیر