مطالب مرتبط:

کشته شدن ۴۷ نفر تروریست در عملیات پولیس ملی

دردو عملیات ویژه و هدفمند نیروهای قطعات خاص پولیس ملی، ۴۷ تروریست از بین رفتند.

مطالب اخیر